کالائی در سبد شما
نیست

خانه» ‌محصولات» همه محصولات

سبزیجات

لازانیای سبزیجات

لازانیای سبزیجات

توضیحات
کوکو سبزی

کوکو سبزی

توضیحات
کوکو سیب زمینی

کوکو سیب زمینی

توضیحات
فلافل

فلافل

توضیحات
اسپرینگ رول سبزیجات

اسپرینگ رول سبزیجات

توضیحات

گوشت قرمز

لازانیای گوشت قرمز

لازانیای گوشت قرمز

توضیحات
برگر گوشت قرمز

برگر گوشت قرمز

توضیحات
مینی برگر گوشت قرمز

مینی برگر گوشت قرمز

توضیحات
برگر گوشت قرمز خام

برگر گوشت قرمز خام

توضیحات
مینی برگر گوشت قرمز خام

مینی برگر گوشت قرمز خام

توضیحات
کتلت گوشت

کتلت گوشت

توضیحات
شامی کباب

شامی کباب

توضیحات
سمبوسه گوشت

سمبوسه گوشت

توضیحات
اسپرینگ رول گوشت

اسپرینگ رول گوشت

توضیحات

گوشت مرغ

ناگت مرغ کوچولوها

ناگت مرغ کوچولوها

توضیحات
ناگت مرغ سوخاری

ناگت مرغ سوخاری

توضیحات
پاپ چیک مرغ سوخاری فلفلی

پاپ چیک مرغ سوخاری فلفلی

توضیحات
مرغ سوخاری کنتاکی

مرغ سوخاری کنتاکی

توضیحات
ساق مرغ سوخاری کنتاکی

ساق مرغ سوخاری کنتاکی

توضیحات
فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری

توضیحات
بوفالو وینگز

بوفالو وینگز

توضیحات
سوپر برگر مرغ سوخاری

سوپر برگر مرغ سوخاری

توضیحات
مینی برگر مرغ

مینی برگر مرغ

توضیحات
شنیسل مرغ فرمینگ معمولی

شنیسل مرغ فرمینگ معمولی

توضیحات
شنیسل سینه مرغ بااستخوان

شنیسل سینه مرغ بااستخوان

توضیحات
شنیسل سینه مرغ بدون استخوان

شنیسل سینه مرغ بدون استخوان

توضیحات
کتلت مرغ

کتلت مرغ

توضیحات
لازانیای مرغ

لازانیای مرغ

توضیحات
سمبوسه مرغ

سمبوسه مرغ

توضیحات
پاپ چیک مرغ سوخاری

پاپ چیک مرغ سوخاری

توضیحات
شنیسل مرغ فرمینگ فلفلی

شنیسل مرغ فرمینگ فلفلی

توضیحات
کعب مرغ سوخاری کنتاکی

کعب مرغ سوخاری کنتاکی

توضیحات
اسپرینگ رول مرغ

اسپرینگ رول مرغ

توضیحات
بال و بازو سوخاری

بال و بازو سوخاری

توضیحات

گوشت ماهی

ناگت ماهی

ناگت ماهی

توضیحات
برگر ماهی

برگر ماهی

توضیحات
فیله ماهی سوخاری

فیله ماهی سوخاری

توضیحات
پاپ فیش

پاپ فیش

توضیحات
ناگت کودکان ماهی

ناگت کودکان ماهی

توضیحات

گوشت میگو

ناگت میگو

ناگت میگو

توضیحات
میگو سوخاری

میگو سوخاری

توضیحات