کالائی در سبد شما
نیست

fani
خانه» فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

تیمهای فنی مجرب ما در زمینه الکترونیک و مکانیک به خوبی قادر به طراحی، نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فرایندهای تولید، می باشند. تیمهای فنی به خوبی برای تعمیرات و رفع ایرادهایی که در هنگام اجرای فرایندهای ما امکان وقوع دارند، آموزش دیده اند.