کالائی در سبد شما
نیست

it
خانه» فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 
 
 
IT به عنوان عمده‌ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده است و دستاوردهای ناشی از آن، آن‌چنان با زندگی مردم عجین گردیده كه روی‌ گردانی از آن، اختلالی عظیم در جامعه و رفاه و آسایش مردم به وجود می‌آورد.  فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.
 
 از جمله فواید صنعت  IT را کاهش ضایعات تولیدی با استفاده از IT، افزایش بهره وری با توجه به اصلاح خطوط تولید، تغییر تجهیزات تولیدی با استفاده از تکنولوزی های جدید و تبدیل ماشین آلات مکانیکی به الکترونیکی و به اشتراک گذاشتن امکانات و توانمندی های موجود در صنایع استان،برشمرد.
 
پديده جهاني شدن كه يك جريان ثابت وپايدار سرمايه ،كالا وخدمات از يك كشور به كشور ديگر است ،درحوزه صنعت و بويژه صنايع غذايي انقلاب عظيمي در روند توليد ، انتقال ، فرآيند ، بسته بندي و خريد و فروش مواد غذايي بوجود آورده است. با رشدو توسعه سريع تكنولوژي كامپيوتر مخصوصا IT در طول چند سال گذشته ، بيشتر محققين و متخصصين صنايع غذايي نيز براي حل مسائل مربوط به طراحي محصولات و فرآيند هاي غذايي مبادرت به استفاده از روشهاي مدرن كامپيوتري كردند.
 
مهمترين كاربرد كامپيوتر درصنعت غذا (صنایع برتر)، طراحي محصول و فرآيند و در نتيجه حركت در راستاي بهينه سازي تحقيق و توسعه صنايع غذايي مي باشد . به عبارتي ديگر نقش كاتاليزوري دراين مقوله برعهده رايانه مي باشد. مدل هاي كامپيوتري شبيه به مدل فيزيكي عمل مي كنند اما موتور آن به جاي نوع فيزيكي، محاسبات رياضي است. در اين روش طراحي و آناليز بصورت همزمان نيز ميسر است . با اين وجود از آنجائيكه هيچ سيستمي كاملا بي نقص نيست ، نتايج محاسبات هرگز نبايد چشم بسته مورد پذيرش قرار گيرد. برخي از روشهايي كه براي به حداقل رساندن احتمال حصول نتايج غلط وجود دارند، عبارتند از:
 
1.       بررسي اطلاعات داده شده به نرم افزارها ،مقايسه با اطلاعات آزمايشي (تجربي) وشروع از يك مشكل ساده تر .
2.     استفاده از سيستم هاي كامپيوتري در طراحي فرآيند هاي غذايي درآينده افزايش مي يابد و از اين رو كارشناسان مربوطه بايد هرچه بيشتر دراين زمينه تقويت گردند.
 
کاربرد فناوری اطلاعات در صنایع غذایی بررسی شاخصهای کسب و کار الکترونیک در سالهای اخیر و بویژه سال ۲۰۰۶ نشانگر ضعف نسبی صنایع در استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطی و راهبردهای مربوط است.
 
بررسی شاخصهای کسب و کار الکترونیک در سالهای اخیر و بویژه سال ۲۰۰۶ نشانگر ضعف نسبی صنایع غذایی در استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطی و راهبردهای مربوط است. با این حال، در صنعت مزبور می‌توان پیشرفتهای چشمگیری همچون توسعه نظامهای مدیریت زنجیره تامین را مورد ملاحظه قرار داد. فشارهای زیاد ناشی از عوامل خارجی بویژه در بخش توزیع محصولات، شرکتهای فعال در این عرصه را بر آن داشته است تا در راستای توسعه و استقرار نظامها و فرایندهای اجرایی کسب و کار الکترونیک گام بردارند.
 
ارائه صورتحسابهای الکترونیک و مدیریت موجودی و از همه مهمتر، سازگاری نظامهای مربوط با نظامهای خودی از جمله تاکیدات عوامل خارجی یاد شده است .
 
واحد فناوری اطلاعات 
کوروش هنرخواه
Email : it@bonado.com