کالائی در سبد شما
نیست

nouroz
خانه» پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

پیام نوروزی مدیر عامل
در آستانه سال جدید قرار گرفته ایم . امیدوارم سال جدید سالی پر بار و سرشار از موفقیت و شادی برای همه هموطنان عزیزمان باشد. انشاءاله در سال 1397 ایران عزیزمان جهشی بزرگ به سمت پیشرفت و شکوفایی داشته باشد. سالی باشد که در آن شادی و خرمی و سربلندی جایگزین درد و رنج و غم گردد.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز
دکتر محمد باقر رضوی تقوی