کالائی در سبد شما
نیست

policy
خانه» اهداف استراتژیک

اهداف استراتژیک

خط مشی و استراتژیک شرکت
* یادگیری و نوگرایی مستمر
* تغییرات موزون و متناسب عملکردها با روند بهبود مستمر
* حرکت در بستر کلان گرایی و دانایی محوری
* شراکت پذیری و فرصت سازی از طریق جلب رضایت ذینفعان فعلی و گسترش دامنه ذینفعان
* برخورداری از سیستم های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی
* برخورداری از تجهیزات و زیرساختهای پیشرفته و تخصصی
* برقراری تعادل بین منابع سازمان و کارکنان با رعایت رشد سودآوری از آنجا که سیستم های سنتی توزیع، همواره هزینه های گزافی را بر تولیدکنندگان تحمیل میکنند، شبکه پخش و فروش بون آدو، با نگرشی علمی به مقوله های فروش- پخش- توزیع، ایجاد گردیده است.
این شرکت در نظر دارد سیستم های علمی فروش و مدیریت کیفیت را اجرا و پیاده سازی کرده و همواره سعی در بهبود فرآیند ها و روش های اجرایی خود می کند. .سازمان فروش و پخش بون آدو ایجاد واحد های تخصصی و پشتیبانی کننده مستقل نظیر توزیع، انفورماتیک، برنامه ریزی، تضمین کیفیت، اداری و منابع انسانی، مالی، واحد های فروش تخصصی ، بیش از 10هزار مشتری را به صورت مستقیم در سطح کشور خدمات رسانی و پوشش می دهد. یکی از رموز اصلی موفقیت این شرکت در آینده، پیروی و ساختار پذیری از برنامه های استراتژیک است؛ زیرا این نوع رویکرد را با محوریت مدیریت استراتژیک، بهترین راه رسیدن به اهداف خود می داند.