کالائی در سبد شما
نیست

vision
خانه» چشم انداز

چشم انداز


سازمان فروش و پخش بون آدو در افق پنجساله سازمانی است سترگ ، پیشرو ، پویا و نوآور در توزیع سراسری محصولات غذایی منجمد با هدف کسب جایگاه برترین شبکه در نظام توزیع و پخش کشور در محصولات غذایی منجمد از نظر کیفی و کمی دارای سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص برخوردار از فرایندهای عملیاتی پویا و سیستم های پیشرفته اطلاعاتی، لجستیکی و تجهیزات تخصصی روزآمد.


تأمین، توزیع، فروش ، بازاریابی ، بازارسازی محصولات غذایی آماده مصرف منجمد ، با تداوم سودآوری ، ایجاد زنجیره خلق ارزش برای ذینفعان ، تأمین نیازهای بازار در طیف محصولات توزیعی و تأمین مایحتاج مردم در این زمینه 

خط مشی های اصلی 
*
یادگیری و نوگرایی مستمر 
* تغییرات موزون و متناسب عملکردها با روند بهبود مستمر
 
*
حرکت در بستر کلان گرایی و دانایی محوری 
* شراکت پذیری و فرصت سازی از طریق جلب رضایت ذینفعان فعلی و گسترش دامنه ذینفعان
 
* برخورداری از سیستم های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی
 
* برخورداری از تجهیزات و زیرساختهای پیشرفته و تخصصی
 

* برقراری تعادل بین منابع سازمان و کارکنان با رعایت رشد سودآوری از آنجا که سیستم های سنتی توزیع، همواره هزینه های گزافی را بر تولید کنندگان تحمیل میکنند، شبکه پخش و فروش بون آدو، با نگرشی علمی به مقوله های فروش- پخش- توزیع، ایجاد گردیده است. این شرکت در نظر دارد سیستم های علمی فروش و مدیریت کیفیت را اجرا و پیاده سازی کرده و همواره سعی در بهبود فرآیند ها و روش های اجرایی خود می کند. .سازمان فروش و پخش بون آدو ایجاد واحد های تخصصی و پشتیبانی کننده مستقل نظیر توزیع، انفورماتیک، برنامه ریزی، تضمین کیفیت، اداری و منابع انسانی، مالی، واحد های فروش تخصصی ، بیش از 10هزار مشتری را به صورت مستقیم در سطح کشور خدمات رسانی و پوشش می دهد. یکی از رموز اصلی موفقیت این شرکت در آینده، پیروی و ساختار پذیری از برنامه های استراتژیک است؛ زیرا این نوع رویکرد را با محوریت مدیریت استراتژیک، بهترین راه رسیدن به اهداف خود می داند.