کالائی در سبد شما
نیست

خانه» لیست اخبار» بازدید دانشجویان دانشگاه خوارزمی

بازدید دانشجویان دانشگاه خوارزمی

بازدید دانشجویان دانشگاه خوارزمی از کارخانه صنایع برترآتی
دانش آموزان دانش آموزان

در مهر ماه سال 1396 دانشجویان و نخبگان دانشگاهی طی یک برنامه از مواریث فرهنگی، صنایع غذایی، مراکز فناوری و پروژه های ملی در سطح گسترده با هدف آشنایی دانشجویان با جاذبه های شهری و توانمندی های ایران و خصوصا با کارخانجات غذایی در سلامت مردم بطور مستقیم دخالت دارند بازدید بعمل آوردند که در این بازدیدها از کارخانه صنایع برترآتی که بعنوان بزرگترین و مدرنترین کارخانه می باشد بازدید بعمل آوردند که این بازدید بمدت 5 ساعت طول کشید از نزدیک از روند فرآوری ، آزمایشگاه، تولید، کنترل کیفیت و بسته بندی غذاهای آماده آشنا و با کارشناسان و متخصصان هر بخش به بحث و تبادل نظر پرداختند.