همبرگر گوشت قرمز 30 درصد

ترکیبات :

گوشت قرمز ، پیاز ، آرد سوخاری ، نمک تصفیه شده و ادویه جات .

 

 

محصولات خام

ارزش های غذایی و ماندگاری محصولات بون آدو با استفاده از روش انجماد سریع IQF تضمین میگردد به این دلیل در این محصولات از هیچگونه مواد نگهدارنده برای افزایش زمان ماندگاری استفاده نمی شود .

 

روش آماده سازی :

تابه : پس از گرم کردن روغن محصول را بمدت 5 الی 8 دقیقه سرخ نمایید .

سرخ کن : دمای سرخ کن را به 160 درجه سانتیگراد رسانده و محصول را بمدت 3 الی 5 دقیقه گرم نمایید.

گریل : دمای گریل را به 180 درجه سانتیگراد رسانده و محصول را بمدت 4 الی 6 دقیقه گرم نمایید.

Burrger 30