نمایشگاه

شنبه, 03 آذر 1397 ساعت 09:52 نوشته شده توسط 

نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط استان البرز 

این نمایشگاه با 110 غرفه به مدت 4 روز در محل نمایشگاه های موقت گلستان شهر کرج از تارخ 26 الی 29 آبانماه 97 پذیرای عموم مردم است.

برقراری ارتباط میان واحدهای تولیدی، صادراتی و خریداران خارجی، جذب سرمایه‌گذار خارجی، معرفی توانمندی‌های واحدهای تولیدی و صادراتی استان البرز، کمک به بازاریابی و معرفی بازارهای صادراتی‌کشورهای همسایه از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و صادراتی صنایع کوچک و متوسط استان البرز است.